Home >>2012 Vol.29 No.04
[ZHOU Xu-hong1,2, LI Zhe1, LIU Yong-jian1, SHI Yu1]

2012 No.04 [Abstract](183)[PDF:1627KB](114)
[LIU Yong-jian1, ZHANG Ning1,2, ZHANG Jun-guang1]

2012 No.04 [Abstract](260)[PDF:1195KB](144)
[XIAO Jian-zhuang, FAN Yu-hui]

2012 No.04 [Abstract](216)[PDF:3658KB](116)
[ZHU Yan-peng, WANG Li-wen]

2012 No.04 [Abstract](214)[PDF:1751KB](119)
[MA Kai-ze1, LIU Bo-quan1, YAN Hong-liang1, LIANG Xing-wen2]

2012 No.04 [Abstract](213)[PDF:917KB](125)
[HUANG Feng1,2, ZHU He-hua2, DING Wen-qi2, YAN Zhi-guo2]

2012 No.04 [Abstract](140)[PDF:2702KB](103)
[GUO Meng1, XU Jian2, XU Fu-quan1, DU De-jie1]

2012 No.04 [Abstract](168)[PDF:952KB](82)
[WANG Yong1, ZHANG Jian-ping1, WANG Peng-yi2, ZHANG Xu-lei3]

2012 No.04 [Abstract](56)[PDF:3183KB](111)
[WANG Feng-feng, ZHAO Lin, CAO Shu-yang, GE Yao-jun]

2012 No.04 [Abstract](55)[PDF:881KB](83)
[YU Chang-liang, ZHENG Hong, YUAN Xiao-sa, LIU Zhi-jie]

2012 No.04 [Abstract](144)[PDF:4519KB](102)
[WANG Xiao1, CHEN Zhi-jian1, XU Gang2]

2012 No.04 [Abstract](121)[PDF:1955KB](103)
[SUN Jian-yun1, LIU Qing2, LU Ye3, LI Guo-qiang3, LIU Hong-bin4, JIN Xiao-fei1]

2012 No.04 [Abstract](118)[PDF:3895KB](119)