Home >>2012 Vol.29 No.04
[ZHOU Xu-hong1,2, LI Zhe1, LIU Yong-jian1, SHI Yu1]

2012 No.04 [Abstract](244)[PDF:1627KB](166)
[LIU Yong-jian1, ZHANG Ning1,2, ZHANG Jun-guang1]

2012 No.04 [Abstract](368)[PDF:1195KB](223)
[XIAO Jian-zhuang, FAN Yu-hui]

2012 No.04 [Abstract](316)[PDF:3658KB](214)
[ZHU Yan-peng, WANG Li-wen]

2012 No.04 [Abstract](310)[PDF:1751KB](182)
[MA Kai-ze1, LIU Bo-quan1, YAN Hong-liang1, LIANG Xing-wen2]

2012 No.04 [Abstract](301)[PDF:917KB](196)
[HUANG Feng1,2, ZHU He-hua2, DING Wen-qi2, YAN Zhi-guo2]

2012 No.04 [Abstract](216)[PDF:2702KB](153)
[GUO Meng1, XU Jian2, XU Fu-quan1, DU De-jie1]

2012 No.04 [Abstract](260)[PDF:952KB](126)
[WANG Yong1, ZHANG Jian-ping1, WANG Peng-yi2, ZHANG Xu-lei3]

2012 No.04 [Abstract](75)[PDF:3183KB](168)
[WANG Feng-feng, ZHAO Lin, CAO Shu-yang, GE Yao-jun]

2012 No.04 [Abstract](84)[PDF:881KB](278)
[YU Chang-liang, ZHENG Hong, YUAN Xiao-sa, LIU Zhi-jie]

2012 No.04 [Abstract](230)[PDF:4519KB](160)
[WANG Xiao1, CHEN Zhi-jian1, XU Gang2]

2012 No.04 [Abstract](196)[PDF:1955KB](165)
[SUN Jian-yun1, LIU Qing2, LU Ye3, LI Guo-qiang3, LIU Hong-bin4, JIN Xiao-fei1]

2012 No.04 [Abstract](164)[PDF:3895KB](157)