XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:1012KB]
[XIAO Jian-zhuang1, SHEN Jian-yu1, GAO Qi1,2, MA Zhi-ming1, LI Fu-an2]
2020 No.04 [Abstract](341)[PDF:1972KB] (341)
[WANG Yu-hang1, YANG Jun-de1, LIANG Yan-lai2, LAN Yong-sen3, LUO Wei3, DENG Ran1]
2020 No.04 [Abstract](258)[PDF:1854KB] (258)
[ZHAO Jun1, WANG Pei-pei1, FENG Yi-bo1, ZHANG Xiang-cheng2, RUAN Xiao-hui2]
2020 No.04 [Abstract](246)[PDF:1391KB] (246)
[GU Qian1, REN Jing1, ZHANG Yan-bin1, ZHAO Duan-feng1, TAN Yuan2]
2020 No.04 [Abstract](366)[PDF:1705KB] (366)
[ZHENG Hong, XU Xiao-dong, WANG Wei, ZHANG Min]
2020 No.04 [Abstract](247)[PDF:976KB] (247)
[YU You-sheng1,2, ZHOU Qi-lin1, HAN Jun-liang1]
2020 No.04 [Abstract](281)[PDF:2223KB] (281)
[YANG Ou, PENG Zhao-jun, LIU Yan-zhi, KANG Li-jing]
2020 No.04 [Abstract](274)[PDF:1506KB] (274)
[XIE Yong-li1, LIU Yi-xin1, WANG Dong2]
2020 No.04 [Abstract](262)[PDF:2073KB] (262)
[XIAO Cheng-zhi1, SI Yu1, WANG Zi-han1, LI Li-shu2]
2020 No.04 [Abstract](209)[PDF:1438KB] (209)
[ZHAO Jian-feng, MENG Qing-yi, XUE Zhen-xing, LIU Xue-fei]
2020 No.04 [Abstract](238)[PDF:2097KB] (238)
[XIE Gang1, LIU Hai-peng2,3, ZHAO Bao-jun3,4, WANG Xu-dong3, WANG Ding3]
2020 No.04 [Abstract](269)[PDF:1168KB] (269)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 1.274
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn