XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:885KB]
[SU Xiao-zu, ZHANG Qiang]
2019 No.06 [Abstract](18)[PDF:2389KB] (18)
[QU Wen-jun, LIU Chuan-ming, ZHU Peng]
2019 No.06 [Abstract](10)[PDF:724KB] (10)
[LI Bi-xiong1,2, CHEN Bin1,2, MOU Bing-xiong1,2]
2019 No.06 [Abstract](13)[PDF:1641KB] (13)
[CHEN Bo-wang1, LIU Chen-cheng1, LIU Jian-wen2, WAN Ya-ni2, LYU Wei-lei1, LIU Yu-qi1]
2019 No.06 [Abstract](11)[PDF:1472KB] (11)
[LI Ming, WANG Hao-ran, ZHAO Wei-jian]
2019 No.06 [Abstract](14)[PDF:1680KB] (14)
[ZHANG Hong-bo1,2, CHEN Qi1,2, SUN Yu-hai3, MENG Qing-yu1,2, YU Han1,2, SONG Xiu-guang1,2]
2019 No.06 [Abstract](13)[PDF:1174KB] (13)
[LI Pan-wu1, HU Ming-feng1, LI Wei1, ZHAO Peng2]
2019 No.06 [Abstract](17)[PDF:1827KB] (17)
[HE Han-xin1, ZHANG Liang-liang2, YANG Peng-rui3, GAO Liang4]
2019 No.06 [Abstract](15)[PDF:1277KB] (15)
[SUN Ying-zhi1, LI Guo-qiang1,2, SUN Fei-fei1,2]
2019 No.06 [Abstract](12)[PDF:913KB] (12)
[XU Zhen1,2, LUO Xiao-ye1, LU Qi3, LIN Shang-shun4, HUANG Fu-yun1, CHEN Bao-chun1]
2019 No.06 [Abstract](13)[PDF:965KB] (13)
[CAO Song-yu1, YUAN Jun2, TU Xin-bin2, FENG Kun1, ZHANG Xiao-yang2, SU Ang1]
2019 No.06 [Abstract](18)[PDF:976KB] (18)
[SHI Qian-fei, JING Yi-fan, ZHANG Xiao-ning, LI Fang-fang, ZHU Xiang-dong]
2019 No.06 [Abstract](30)[PDF:2343KB] (30)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn