[ZHAO Qiu, YANG Ming, ZHAI Zhan-sheng, WANG Jie]
2017 No.01 [Abstract](78)[PDF:12511KB] (78)
[ZHU Wei-qing, LIU Yong-jian, HENG Jiang-feng, WANG Wei-shan]
2017 No.01 [Abstract](71)[PDF:2765KB] (71)
[WANG Yong-bao, ZHAO Ren-da, CHEN Lie, XU Yong, XIE Hai-qing]
2017 No.01 [Abstract](66)[PDF:2492KB] (66)
[JIA Yi, LIAO Ping, WANG Yong-bao, ZHAO Ren-da]
2017 No.01 [Abstract](93)[PDF:5251KB] (93)
[ZHU Yan-peng, CAI Wen-xiao, YANG Xiao-hui]
2017 No.01 [Abstract](77)[PDF:3591KB] (77)
[LI Fu-min, LUO Xiao-ya, HUA Hui-juan,YANG Tai, HUANG Lang]
2017 No.01 [Abstract](69)[PDF:6206KB] (69)
[ZHOU Ming-ru, WANG Jin-wei, WANG Teng, YANG Xin]
2017 No.01 [Abstract](66)[PDF:1192KB] (66)
[QIN Chao-gang, BAI Guo-liang, FU Guang-ming]
2017 No.01 [Abstract](75)[PDF:6374KB] (75)
[DONG Xiao-lin, ZHAO Jia-hong, ZHAO Li-juan, WU Yang]
2017 No.01 [Abstract](60)[PDF:830KB] (60)


¡¡¡¡¡¡ISSN 1673-2049
¡¡¡¡¡¡CN 61-1442/TU


IF: 0.834
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn