LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning
2017 No.05 [Abstract] [PDF:2802KB]
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing
2016 No.03 [Abstract] [PDF:7801KB]
[CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib]
2018 No.01 [Abstract](78)[PDF:860KB] (78)
[LI Guo-qiang, ZHANG Jie-hua, JIANG Yun-han, CHEN Chen, ZHANG Long, XU Yan-bin]
2018 No.01 [Abstract](73)[PDF:1285KB] (73)
[WU Fang-bo, QIU Wei-cheng, OUYANG Jing, LI Jun, ZHOU Xu-hong]
2018 No.01 [Abstract](74)[PDF:1212KB] (74)
[SONG Xiu-guang, SUN Run-sheng, DONG Hang, LIU Xi-li, WANG Ke, BO Min, SANG Xue-rui]
2018 No.01 [Abstract](65)[PDF:755KB] (65)
[ZHANG Hong-bo, CUI Bing-bing, CHEN Qi, MENG Qing-yu, SONG Xiu-guang]
2018 No.01 [Abstract](65)[PDF:1185KB] (65)
[LEI Xu, CHEN Zheng-qing, HUA Xu-gang, NIU Hua-wei, HE Hong-ming, NIE Ming, XIE Wen-ping]
2018 No.01 [Abstract](87)[PDF:2486KB] (87)
[SUN Hao, PANG Hao-ran, ZHANG Chao, GUO Xiao-quan]
2018 No.01 [Abstract](74)[PDF:714KB] (74)
[LIU Qing, LI Guo-qiang, CAO Ke, HUANG Jing-yu]
2018 No.01 [Abstract](60)[PDF:1473KB] (60)
[FENG Bo-wen, LIU Yong-jian, PENG Yuan-cheng, SUN Li-peng, LIU Jiang, ZHANG Kai]
2018 No.01 [Abstract](68)[PDF:1477KB] (68)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn