[LI Shu-jin, WANG Jian-xiang, SUN Lei, KONG Fan]
2017 No.02 [Abstract](67)[PDF:1471KB] (67)
[WANG Xiu-li£¬ RONG Zi-hao£¬ YANG Ben-xue£¬ LUO Chong-de£¬ ZHOU Yan£¬ WU Xiao-yan]
2017 No.02 [Abstract](62)[PDF:3107KB] (62)
[SONG Xiu-guang, LI Jin, YU Yi-fan, LI Xin-wei, ZHANG Hong-bo]
2017 No.02 [Abstract](85)[PDF:880KB] (85)
[LUO Li-juan, XIA Xiang-bo, WANG Rui, CHEN Yue]
2017 No.02 [Abstract](73)[PDF:1511KB] (73)
[WANG Xue-liang, TAN Zhu, WANG Xiao-li, LIU Hui]
2017 No.02 [Abstract](61)[PDF:1671KB] (61)
[HAN Ming-lan, WANG Hui, WANG Yan, WANG Shuai, MU Zheng]
2017 No.02 [Abstract](85)[PDF:3378KB] (85)
[LI Lian-xiang, LIU Bing, LI Xian-jun]
2017 No.02 [Abstract](78)[PDF:1396KB] (78)


¡¡¡¡¡¡ISSN 1673-2049
¡¡¡¡¡¡CN 61-1442/TU


IF: 0.834
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn