[XIAO Jian-zhuang1,2, DENG Qi1, XIA Bing1]
2022 No.05 [Abstract](355)[PDF:1885KB] (355)
[CHEN Bao-chun, WANG Chen-hui, XUE Jun-qing, HUANG Fu-yun]
2022 No.05 [Abstract](320)[PDF:1840KB] (320)
[TAN Guang-wei1, HU Shu-jun2, HUANG Hua3, QIN You-zhe4, QIAN Kai5]
2022 No.05 [Abstract](986)[PDF:5671KB] (986)
[WANG Hai-tao1, LIU Yong-jian1,2, SUN Li-peng1]
2022 No.05 [Abstract](120)[PDF:2831KB] (120)
[ZHANG Hui-jie1, HU Chen1, WANG Jing-feng2,3, QIAN Zheng-hao2, LIU Yong2,3]
2022 No.05 [Abstract](736)[PDF:4862KB] (736)
[YAN Xin-kai1, LIU Yong-jian1,2, XING Zi-han1, FENG Bo-wen1, CHEN Xiao1]
2022 No.05 [Abstract](477)[PDF:3607KB] (477)
[LI Jia-wu1,2, XU Min-jian1,2, WANG Zi-jian1,2,3, XING Song1,2]
2022 No.05 [Abstract](1048)[PDF:5348KB] (1048)
[HAO Jian-ming1, ZHANG Yao-yao1, SHU Peng2]
2022 No.05 [Abstract](953)[PDF:4998KB] (953)
[NIE Shao-feng1, HUANG Xin2, WANG Shuo1, HUANG Cheng-jie3]
2022 No.05 [Abstract](686)[PDF:3697KB] (686)
[ZHANG Feng1, GAO Hua-rui2, ZHAO Guo-hao1]
2022 No.05 [Abstract](246)[PDF:2098KB] (246)
[YAN Shi1, WANG Lu1,2, CUI Sai-jie1, WANG Xue-nan1, YU Shui-wang1]
2022 No.05 [Abstract](291)[PDF:2540KB] (291)
[LIU Yan-zhi1, HU Yuan-tao1, KE Ke2]
2022 No.05 [Abstract](374)[PDF:3297KB] (374)
[QIN Shi-hong1, ZHENG Hong-xiang1, ZHANG Jing-jie2, FAN Shi-jie1, SONG Kai-wei2]
2022 No.05 [Abstract](354)[PDF:2312KB] (354)
[JIN Xing-fu1,2, WU Xiao-ming2, CHEN An-ying1, YUAN Rui1]
2022 No.05 [Abstract](1733)[PDF:7736KB] (1733)
[MA Tian-yu1, LIU Yong-jian1,2, SUN Ze-kun1, WANG Kun1, LI Hui3]
2022 No.05 [Abstract](535)[PDF:3759KB] (535)
[CAO Wan-cheng1, WANG Xue-liang1,2, FENG Jia1, LIU Yang-mei3]
2022 No.05 [Abstract](1276)[PDF:5242KB] (1276)
[LI Shun-qun1,2, LIU Ji-cheng1, LIU Xiao-lan1, ZHANG Yan1, HUANG Xiong-fei3]
2022 No.05 [Abstract](347)[PDF:3217KB] (347)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 1.274
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn