[ZHANG Ai-lin, ZHANG Zhen-yu, JIANG Zi-qin, LI Ran]
2017 No.04 [Abstract](41)[PDF:4348KB] (41)
[FAN Zhong, LI Xia, CHAO Jiang-yue, XING Chao, GE Hong-bin, HUANG Jin-fang, CAO Rong-guang]
2017 No.04 [Abstract](35)[PDF:3197KB] (35)
[ZHU Yan-peng, JIANG Huai-jun, YANG Xiao-hui, ZHU Jun-chuan, SHI Zhan-bin]
2017 No.04 [Abstract](51)[PDF:751KB] (51)
[ZHUANG Yi-zhou, CHENG Jun-feng, LI Zeng-feng, WANG Sheng-zhi]
2017 No.04 [Abstract](52)[PDF:1343KB] (52)
[LU Lin-feng, ZHONG Li-li, HU Ben-feng, LIN Jian-jun]
2017 No.04 [Abstract](62)[PDF:4559KB] (62)
[GUO Meng, WANG Shuang-jiao, YUAN Quan, XU Zhong-qing]
2017 No.04 [Abstract](47)[PDF:1729KB] (47)
[XU Man, LIANG Si-yu, ZHANG Li-bin, CHEN Yu, HAN Zhen-ning]
2017 No.04 [Abstract](39)[PDF:1013KB] (39)
[SHI Yan, SU Rui, TAO Xue, ZHANG Ji-gang]
2017 No.04 [Abstract](34)[PDF:1504KB] (34)
[YANG Ou, ZHANG Xiao-fei, HUO Jing-si, CHEN Jun]
2017 No.04 [Abstract](41)[PDF:1095KB] (41)
[FU Cui, ZHUANG Yi-zhou, CHEN Bao-chun]
2017 No.04 [Abstract](40)[PDF:1297KB] (40)
[JIA Yi, BAI Lun-hua, JI Yun-tao, LI Jun-jin, YUAN Dong-mei]
2017 No.04 [Abstract](43)[PDF:1927KB] (43)
[MA Xi-na, MA Fang, ZHAO Jing-yuan, GUO Peng]
2017 No.04 [Abstract](31)[PDF:4059KB] (31)


¡¡¡¡¡¡ISSN 1673-2049
¡¡¡¡¡¡CN 61-1442/TU


IF: 0.834
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn