XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:885KB]
[DENG Chang-gen1, ZENG Miao1, XU Zhong-gen2]
2019 No.04 [Abstract](31)[PDF:2528KB] (31)
[WU Fang-bo1, HU Ke1, JIANG Wen1, ZHANG Gao-bo1, ZHOU Xu-hong1,2]
2019 No.04 [Abstract](35)[PDF:1530KB] (35)
[WANG Xiu-li1,2, ZHANG Qiang1,2, RAN Yong-hong1,2]
2019 No.04 [Abstract](30)[PDF:2288KB] (30)
[HUANG Yuan1,2, CHEN Gui-rong1,2, HU Xiao-fang1,2]
2019 No.04 [Abstract](41)[PDF:964KB] (41)
[LIU Hui, ZHU Sheng-nan, SHEN Shao-ding, WANG Xue-liang]
2019 No.04 [Abstract](32)[PDF:974KB] (32)
[TU Jun1, WANG Yu-yin2,3, LIU Yong-jian4, LIU Chang-yong2,3]
2019 No.04 [Abstract](35)[PDF:2194KB] (35)
[ZHU Peng, XU Jia-jing, QU Wen-jun]
2019 No.04 [Abstract](41)[PDF:1354KB] (41)
[ZHANG Jing-feng1, JING Yuan1, ZHANG Nan2, LI Xiao-zhen3, ZHANG Gang1]
2019 No.04 [Abstract](26)[PDF:1255KB] (26)
[XIAO Kai1, FU Xing2, LEI Xu1, WANG Jia2, XIE Wen-ping1, LI Hong-nan2, NIE Ming1]
2019 No.04 [Abstract](36)[PDF:2460KB] (36)
[ZHANG Yi-ming1, WANG Fei-qiu2, JIN Shun-li2, XIE Yi-shun1,2, WANG Hao1]
2019 No.04 [Abstract](40)[PDF:1278KB] (40)
[XUE Song-ling, SHEN Rui-li, ZHANG Ye]
2019 No.04 [Abstract](42)[PDF:2330KB] (42)
[RUI Rui1, WANG Lei1, TU Shu-jie1, WANG Kang-yu2]
2019 No.04 [Abstract](56)[PDF:2147KB] (56)
[ZHANG Yun-guo, CHEN Ting-ting, LI Min]
2019 No.04 [Abstract](41)[PDF:1300KB] (41)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn