CHEN Bao-chun1,2, WEI Jian-gang1,2,3, SU Jia-zhan1,2, HUANG Wei1,2, CHEN Yi-cong1,2, HUANG Qing-wei1,2, CHEN Zhao-hui1,2
2019 No.02 [Abstract] [PDF:2332KB]
XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
[XIAO Jian-zhuang1, BAI Mei-yan1, TANG Yu-xiang1, MA Yi-he2, CHEN Han2, LIU Hao-ran1]
2021 No.05 [Abstract](185)[PDF:4499KB] (185)
[HUANG Hua1, HE Shan1, LIU Ming-liang1,2, XUE Chun-liang1]
2021 No.05 [Abstract](358)[PDF:5194KB] (358)
[GUO Meng1, LI Wei-wei2, JIA Ying-jie2]
2021 No.05 [Abstract](82)[PDF:1597KB] (82)
[GU Qian1, YU Gang1, TAN Yuan2, ZHAO Duan-feng1, GAO Hong-yuan3]
2021 No.05 [Abstract](185)[PDF:4067KB] (185)
[HUANG Xue-wei, ZHANG Xiao-ge, WEI Chen-chen, ZHAO Jun, GE Jian-zhou]
2021 No.05 [Abstract](231)[PDF:2558KB] (231)
[ZHOU Jing-hai1, LIU Yu1, KANG Tian-bei1, LIU Ai-xia2]
2021 No.05 [Abstract](203)[PDF:3418KB] (203)
[YUAN Cheng-fang, WANG Di, LI Hao-fei, ZHANG Zhe]
2021 No.05 [Abstract](101)[PDF:3189KB] (101)
[JIANG Jian-hua, WU Qi, FU Yong-quan, SUI Yuan, LIN Ming-yi]
2021 No.05 [Abstract](91)[PDF:2275KB] (91)
[CHEN Si, WEI Yang, ZHAO Kun-peng, HANG Chen, ZHAO Kang]
2021 No.05 [Abstract](146)[PDF:2146KB] (146)
[CHEN Yu1, KONG Gang-qiang1,2, MENG Yong-dong1, WANG Le-hua1, LIU Hong-cheng1]
2021 No.05 [Abstract](133)[PDF:1944KB] (133)
[HAN Shi1,2, LIU Yong-jian2, WANG Zhen-hua3, BAI Yong-xin2, LIU Jiang2, WANG Zhi-xiang4]
2021 No.05 [Abstract](283)[PDF:5821KB] (283)
[YANG Xiao-hua1, XIAO Jing1, XIN Yan-fu2, WANG An-le3, ZHENG Kun-long1]
2021 No.05 [Abstract](128)[PDF:3882KB] (128)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 1.274
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn