CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:885KB]
[WU Fang-bo, ZUO Rui, WEN Jun, LIU Biao, ZHOU Xu-hong]
2018 No.02 [Abstract](61)[PDF:1272KB] (61)
[XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying]
2018 No.02 [Abstract](60)[PDF:885KB] (60)
[QU Wen-jun£¬LIU Wen-bo£¬PANG Lei]
2018 No.02 [Abstract](54)[PDF:794KB] (54)
[SHANG Shou-ping, CAO Yong, CUI Xiang-long]
2018 No.02 [Abstract](62)[PDF:1528KB] (62)
[LI Li-feng, FAN Xin, SHI Xiong-wei, WANG Lian-hua]
2018 No.02 [Abstract](58)[PDF:1146KB] (58)
[CHEN Zheng, TANG Ke-ren, ZHOU Qiang, ZHANG Wei, CHEN Jia-qi]
2018 No.02 [Abstract](59)[PDF:1003KB] (59)
[SONG Xiu-guang, LI Xin, WAN Li-yao, ZHANG Hong-bo, MA Yuan]
2018 No.02 [Abstract](54)[PDF:748KB] (54)
[LI Yu, FU Yao, LI Chen]
2018 No.02 [Abstract](60)[PDF:1322KB] (60)
[LI Lian-xiang, CHENG Xiao-yang, HUANG Jia-jia, HU Feng]
2018 No.02 [Abstract](59)[PDF:1451KB] (59)
[BAO Long-sheng, XIE De-pu, QI Lin]
2018 No.02 [Abstract](49)[PDF:2127KB] (49)
[WU Duo, LIU Lai-jun, ZHANG Xiao-yu, LIU Hong-yan]
2018 No.02 [Abstract](55)[PDF:754KB] (55)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn