XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:1012KB]
[ZHOU Xu-hong1,2, CAO Yun-qi1,2, TAN Ji-ke1,2, WANG Yu-hang1,2]
2021 No.01 [Abstract](534)[PDF:3557KB] (534)
[FAN Zhong1, CUI Jun-wei2, WANG Jin-jin1, YANG Kai1, GAO Song1, LIU Xian-ming1, GAO Yin-ying3]
2021 No.01 [Abstract](481)[PDF:4116KB] (481)
[XIAO Jian-zhuang1, ZHANG Wen-ze2, LIU Bao-jia1, XIA Bing1, ZENG Liang1]
2021 No.01 [Abstract](480)[PDF:2734KB] (480)
[HUANG Fu-yun1,2, HE Ling-feng1,2, SHAN Yu-lin1,2, WANG Jing-jie1,2, ZHANG Feng1,2]
2021 No.01 [Abstract](472)[PDF:3604KB] (472)
[XING Guo-hua, LUO Xiao-bao, MA Jun, CHANG Zhao-qun, DANG Hui-xue]
2021 No.01 [Abstract](467)[PDF:3605KB] (467)
[TAN Ping1,2,3, LAN Li1,2,3, HE Hui1,2,3, XIANG Yue1,2,3, ZHENG Xiao-jun1,2,3]
2021 No.01 [Abstract](473)[PDF:2962KB] (473)
[LEI Tuo, GUO Xu-xin, LIU Bo-quan, WANG Qin-yi, SUN Xiang-mei, DENG Yu-sheng]
2021 No.01 [Abstract](477)[PDF:3047KB] (477)
[YANG Chun-xia1, WU Yan-mou1, MEI Yi1, JIANG Yao-hua2, XU Ling-hao1]
2021 No.01 [Abstract](464)[PDF:3882KB] (464)
[XIE Kai-zhong1,2, LIU Zhen-wei1, GE Bing-zhou1, XIN Ying1, ZHU Mao-jin1]
2021 No.01 [Abstract](475)[PDF:1197KB] (475)
[QIAN Kuang-liang, CHENG Peng-yun, ZHANG Li-feng, QIAN Xiao-qian]
2021 No.01 [Abstract](488)[PDF:2929KB] (488)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 1.274
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn