[LI Qiu-sheng, HAN Xu-liang, HE Yun-cheng, HE Ying-hou, ZHOU Kang]
2017 No.03 [Abstract](68)[PDF:7342KB] (68)
[ZHUANG Yi-zhou, LI Zeng-feng, CHENG Jun-feng, XU Liang]
2017 No.03 [Abstract](48)[PDF:2922KB] (48)
[CHENG Dong-hui, TIAN Ye-huan, ZHANG Liang-quan, XU Peng-cheng]
2017 No.03 [Abstract](67)[PDF:1554KB] (67)
[JI Jing, CHEN Xiao-kun, ZHANG Wen-fu, ZHANG Yun-feng, LIU Ying-chun, LU Zhao-hong]
2017 No.03 [Abstract](68)[PDF:872KB] (68)
[LU Lin-feng, LIN Jian-jun, HU Ben-feng]
2017 No.03 [Abstract](65)[PDF:3884KB] (65)
[SU Yi, SUN Da-qing, ZONG Sheng-jing, HUANG Dong-sheng]
2017 No.03 [Abstract](53)[PDF:5469KB] (53)
[WANG Zi-jun, ZHU Jian, WU Yun-shen, YANG Fang, FU Teng-fei]
2017 No.03 [Abstract](59)[PDF:2542KB] (59)
[SUN Tie-jun, WANG Wei, LUO Ming-rui, WANG Wan-ping, WANG Ya-qiong]
2017 No.03 [Abstract](75)[PDF:5244KB] (75)
[YAN Wei-heng£¬LI Ren-xin, WU Yan-ru, HE Li-yong]
2017 No.03 [Abstract](64)[PDF:10663KB] (64)
[HU Zhi-ping, WEI Xue-ni, ZHANG Peng, WANG Rui, XIA Xiang-bo]
2017 No.03 [Abstract](56)[PDF:2235KB] (56)
[LI Li-feng, REN Hong-chang, ZHOU Cong, ZHOU Yan]
2017 No.03 [Abstract](89)[PDF:833KB] (89)
[GAO Xiao-wen, LI Ping, LI Tong-lu, LI Zheng-zheng]
2017 No.03 [Abstract](53)[PDF:805KB] (53)


¡¡¡¡¡¡ISSN 1673-2049
¡¡¡¡¡¡CN 61-1442/TU


IF: 0.834
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn