XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:885KB]
[LIU Yong-jian, WANG Wen-shuai, MA Yin-ping, JIANG Lei, LONG Xin]
2020 No.01 [Abstract](54)[PDF:2212KB] (54)
[XIAO Jian-zhuang, CHEN Xiang-lei, LI Biao, XUE Song-tao, DUAN Zhen-hua]
2020 No.01 [Abstract](50)[PDF:1010KB] (50)
[WU Fang-bo1, QIN Hao1, WEN Jun1, LI Bo1, ZHOU Xu-hong1,2]
2020 No.01 [Abstract](48)[PDF:1373KB] (48)
[HUO Jing-si1,2, HAO Bai-qing1, LI Zhi1]
2020 No.01 [Abstract](53)[PDF:1478KB] (53)
[WANG Xiu-li1, TAO Zhi-shan1, ZHAO Hai-yan2]
2020 No.01 [Abstract](56)[PDF:1970KB] (56)
[XING Guo-hua1, YANG Cheng-yu1, GAO Zhi-hong2, HUANG Yong-an2, CHANG Zhao-qun1, ZHANG Gui-hai2, WU Tao1]
2020 No.01 [Abstract](53)[PDF:1958KB] (53)
[SHI Jian-guang1, ZHENG Xue-feng1, LIN Shu-zhi1,2, XIE Yi-ren3]
2020 No.01 [Abstract](62)[PDF:2238KB] (62)
[PU Wu-chuan, XU Xi, ZHANG Hua-jun]
2020 No.01 [Abstract](56)[PDF:1895KB] (56)
[ZHANG Guo-jing, LIU Yong-jian, JIANG Lei]
2020 No.01 [Abstract](55)[PDF:964KB] (55)
[WANG Xue-liang1,2, WANG Xiu-xin1,2, WEI Kai-rui1,2, XU Qian-gang1,2]
2020 No.01 [Abstract](53)[PDF:1409KB] (53)
[YAO Zhan-yong1, SUN Meng-lin1, KONG Jun2, PENG Jun-qiang2, JIANG Hong-guang1, LI Hui1]
2020 No.01 [Abstract](46)[PDF:1056KB] (46)
[LI Shu-lin1, ZHAO Rui-ming1, PENG Fu-hua2, CHEN Dong-xia1]
2020 No.01 [Abstract](52)[PDF:1113KB] (52)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn