XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:1012KB]
[LIU Yong-jian1,2, LONG Xin1, JIANG Lei1,2, LIU Zhen-bei1]
2020 No.05 [Abstract](564)[PDF:3498KB] (564)
[ZHANG Ding-wen1,2, WANG An-hui1,2]
2020 No.05 [Abstract](437)[PDF:4099KB] (437)
[HUANG Hua, GAO Yue, QIAN Hai-zeng, YANG Kun]
2020 No.05 [Abstract](397)[PDF:2370KB] (397)
[LI Gang, ZHAI Zi-jie, YU Ding-hao]
2020 No.05 [Abstract](370)[PDF:1685KB] (370)
[WEI Jian-gang1,2, ZHOU Jun1, YANG Yan1, CHEN Bao-chun1]
2020 No.05 [Abstract](367)[PDF:1376KB] (367)
[KANG Shao-bo1,2, WANG Ruo-yun1,2, WANG Dan-dan1,2]
2020 No.05 [Abstract](361)[PDF:699KB] (361)
[LIU Jian1,2, TIAN Yong1,3, LIU Chang-jiang1,2, ZHANG Peng-cheng1, JIANG Jin1,2, REN Da1,2, BAI Yu-xiang1, ZENG Rong-sen1]
2020 No.05 [Abstract](351)[PDF:1192KB] (351)
[LIU Hui, SHEN Shao-ding, LEI Dian]
2020 No.05 [Abstract](350)[PDF:974KB] (350)
[SHAN Bo1,2, TONG Guang-quan1, LIU Qi-yuan1]
2020 No.05 [Abstract](345)[PDF:1440KB] (345)
[YAN Yong-dong1, XU Peng-fei1, YAO Jia-cheng1, LU Chun-hua1, YUAN Tian-jun2]
2020 No.05 [Abstract](351)[PDF:1442KB] (351)
[LEI Tuo1, LIU Yi1, LI Kun1, JIANG Dong-qi2, DONG Jun-feng3]
2020 No.05 [Abstract](369)[PDF:2747KB] (369)
[ZHU Qian, JIANG Yong-jie, YUE Xu-peng, ZHAO Jun-hai]
2020 No.05 [Abstract](369)[PDF:1565KB] (369)
[LUO Xiao-ye1, CHEN Bao-chun1, HUANG Fu-yun1, GUO Wei-qiang1, SHAN Yu-lin1, ZHUANG Yi-zhou2]
2020 No.05 [Abstract](347)[PDF:1156KB] (347)
[LU Xun1, LIU Yong-jian1,2, SUN Li-peng1, JIANG Lei1,2]
2020 No.05 [Abstract](466)[PDF:2164KB] (466)
[LIU Jiadaren1,2, YANG Lyu-feng1, ZHANG Wei1, FENG Ying-qi3]
2020 No.05 [Abstract](370)[PDF:1141KB] (370)
[ZHOU Feng1, XU Yong1, ZHU Rui2, SONG Zhu1, ZHAI De-zhi3, MOU Yu-min1]
2020 No.05 [Abstract](336)[PDF:1137KB] (336)
[SHEN Hong1, XU Wen-bo1, DONG Zhi-wei1, LEI Mei-qing2, YU Xiu-ling1]
2020 No.05 [Abstract](378)[PDF:2209KB] (378)
[SU Chen-hong1, AN Nan-nan2, WANG Zhi-feng2]
2020 No.05 [Abstract](410)[PDF:3168KB] (410)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 1.274
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn