CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:885KB]
[WU Fang-bo, FU Wei, WEN Jun, OUYANG Jing, ZHOU Xu-hong]
2018 No.04 [Abstract](63)[PDF:1313KB] (63)
[ZHAO Ren-da, ZOU Jian-bo, LU Liang, XU Zhi-qiang, JIA Yi]
2018 No.04 [Abstract](50)[PDF:1761KB] (50)
[ZHAO Ren-da, XU Zhi-qiang, ZOU Jian-bo, JIA Yi, LI Fu-hai]
2018 No.04 [Abstract](55)[PDF:1143KB] (55)
[XU Cheng-shun, LI Yan-mei, GENG Lin, DAI Jin]
2018 No.04 [Abstract](61)[PDF:880KB] (61)
[NIE Shao-feng, ZHU Ji-zhao, MA Yi, YE Meng-na, SONG Long-fei]
2018 No.04 [Abstract](59)[PDF:1599KB] (59)
[HAN Ming-lan, WANG Shuai, MOU Zheng, WANG Yan, LIU Dan]
2018 No.04 [Abstract](47)[PDF:989KB] (47)
[ZHI Bin, WU-LI He-le, WANG Pan, WANG Yong-xin, LI Ge]
2018 No.04 [Abstract](61)[PDF:1204KB] (61)
[BAO Han, GUO Wen-ming, ZHANG Guo-biao, YAN Chang-gen]
2018 No.04 [Abstract](49)[PDF:663KB] (49)
[ZHU Yan-peng, YANG Kui-bin, WANG Hai-ming, YANG Xiao-hui]
2018 No.04 [Abstract](71)[PDF:1682KB] (71)
[LUO Wei-gang, HEI Xiao-dan, LIU Ji-bin, LI Xiao-lu]
2018 No.04 [Abstract](55)[PDF:1240KB] (55)
[SONG Jian-xue, LI Li-jian, TONG Yuan-tong]
2018 No.04 [Abstract](70)[PDF:769KB] (70)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn