[WANG Ke-hai1,2, ZHANG Bing-zhe2, GUO Wei-zuo2]
2022 No.02 [Abstract](314)[PDF:2005KB] (314)
[CHENG Dong-hui, WANG Kai-wen, SONG Chao]
2022 No.02 [Abstract](92)[PDF:2719KB] (92)
[XU Zai-gen1, ZHENG Wei-dong1, LIU Jun-cai2, LIU Wen-peng2, TIAN Li2]
2022 No.02 [Abstract](154)[PDF:8893KB] (154)
[BU Jing-wu, XU Hui-ying, QIANG Yu-jie, ZHOU Xuan, BAI Wen-jie, XU Gong-huan]
2022 No.02 [Abstract](79)[PDF:1893KB] (79)
[XIE Jian-he1,2, FENG Yuan2, XUE Zi-xin2, LI Li-ming2, MAI Zi-hua2, ZHANG Bai-fa2]
2022 No.02 [Abstract](132)[PDF:4927KB] (132)
[XING Zi-han1, LIU Yong-jian1,2, YAN Xin-kai1, WANG Xiao-long3, LIU Jiang1]
2022 No.02 [Abstract](119)[PDF:6261KB] (119)
[WANG Fei-qiu1, HE Xiang-ping2, GAO Hui2, ZHAO Ya-ning2, XIE Yi-shun1, MAO Jian-xiao2, WANG Hao2]
2022 No.02 [Abstract](91)[PDF:4233KB] (91)
[ZHANG Wen-wu1, QI Xing-jun2, XIAO Zhi-quan2, QI Sheng2, WANG Shan-shan1]
2022 No.02 [Abstract](92)[PDF:1943KB] (92)
[CHEN Xiao1, HOU Bo2, HU Lei2, LIU Yong-jian1, SHI Xiao-li1, LU Li-wei1]
2022 No.02 [Abstract](140)[PDF:816KB] (140)
[ZHANG Sha-sha1, LIU Ya-chao1, YANG Xiao-hua1, CHEN Wei-zhi2, JIN Hao-qian1]
2022 No.02 [Abstract](132)[PDF:1999KB] (132)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 1.274
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn