Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](2852)[PDF:1273KB ](2643)
2852
2
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](2221)[PDF:4174KB ](1560)
2221
3
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](2107)[PDF:1688KB ](2100)
2107
4
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](2044)[PDF:3170KB ](1168)
2044
5
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](1697)[PDF:904KB ](1440)
1697
6 1585
7

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1439)[PDF:7288KB ](852)
1439
8
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](1319)[PDF:1304KB ](1403)
1319
9
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1255)[PDF:3297KB ](954)
1255
10

2014 No.02 [6£­19][Abstract](1236)[PDF:1108KB ](1067)
1236
11
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](1201)[PDF:951KB ](1333)
1201
12
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](1027)[PDF:1909KB ](942)
1027
13
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](1012)[PDF:1411KB ](988)
1012
14
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](1011)[PDF:1259KB ](848)
1011
15

2014 No.02 [105£­111][Abstract](1009)[PDF:1730KB ](870)
1009
16
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](982)[PDF:7801KB ](819)
982
17
ZHU Li-hua, DAI Jun, BAI Guo-liang, ZHANG Feng-jian

2014 No.03 [52£­57][Abstract](979)[PDF:2265KB ](631)
979
18
YAN Qiao-ling, CHEN Bao-chun, XUE Jian-yang

2016 No.06 [98£­105][Abstract](979)[PDF:987KB ](235)
979
19
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](965)[PDF:1562KB ](802)
965
20
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](944)[PDF:1004KB ](776)
944
21
YAN Yong-dong, YAO Chang-jian, LIU Rong-gui, LU Chun-hua

2015 No.04 [21£­30][Abstract](889)[PDF:1351KB ](575)
889
22 886
23

2014 No.02 [119£­125][Abstract](872)[PDF:1507KB ](770)
872
24 869
25

2014 No.02 [1£­5][Abstract](867)[PDF:434KB ](789)
867
26
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](861)[PDF:1419KB ](783)
861
27
REN Wei, GAI Yi-ting, WANG Jin

2014 No.03 [45£­51][Abstract](853)[PDF:2715KB ](559)
853
28 847
29 825
30
ZHAO Shi-liang, HAN Wan-shui, LU Yong-fei, LIU Xiang-ru, ª¤YAN Li, WANG Xiang-rongª¬

2015 No.04 [73£­79][Abstract](819)[PDF:3416KB ](572)
819
31

2014 No.01 [1£­15][Abstract](817)[PDF:620KB ](895)
817
32 815
33 797
34
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](796)[PDF:3055KB ](705)
796
35

2014 No.01 [16£­35][Abstract](787)[PDF:662KB ](935)
787
36
QU Wen-jun, DONG Lang, ZHU Pengª¤

2015 No.03 [7£­12][Abstract](787)[PDF:952KB ](597)
787
37

2014 No.02 [112£­118][Abstract](784)[PDF:1129KB ](718)
784
38

2014 No.02 [126£­137][Abstract](783)[PDF:4584KB ](632)
783
39

2014 No.02 [84£­99][Abstract](783)[PDF:1873KB ](701)
783
40

2014 No.01 [76£­82][Abstract](778)[PDF:1355KB ](962)
778
41

2014 No.02 [71£­77][Abstract](771)[PDF:2778KB ](647)
771
42
WU Fang-bo, XIONG Jiang-ling, LI Jun,YUE Jian-wu, ZHOU Xu-hongª¬

2015 No.03 [1£­6][Abstract](769)[PDF:1303KB ](581)
769
43 764
44

2014 No.02 [26£­31][Abstract](762)[PDF:1780KB ](754)
762
45

2014 No.02 [65£­70][Abstract](758)[PDF:1450KB ](724)
758
46
XIAO Jian-zhuang, ZHENG Shi-tong, WANG Jing

2015 No.01 [21£­26][Abstract](757)[PDF:1667KB ](527)
757
47

2014 No.02 [78£­83][Abstract](751)[PDF:1589KB ](672)
751
48 751
49

2014 No.02 [138£­142][Abstract](745)[PDF:929KB ](765)
745
50
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](742)[PDF:1615KB ](1014)
742