Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](7936)[PDF:1273KB ](5562)
7936
2
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](6675)[PDF:4174KB ](3525)
6675
3
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](6380)[PDF:1688KB ](3996)
6380
4
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](6016)[PDF:904KB ](3521)
6016
5
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](5634)[PDF:1304KB ](4353)
5634
6
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying

2018 No.02 [16£­22][Abstract](5114)[PDF:1012KB ](3131)
5114
7
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib

2018 No.01 [1£­8][Abstract](4674)[PDF:860KB ](3287)
4674
8
XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao

2019 No.01 [1£­12][Abstract](4569)[PDF:1209KB ](2969)
4569
9
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](3888)[PDF:3170KB ](2263)
3888
10

2014 No.02 [105£­111][Abstract](3591)[PDF:1730KB ](1998)
3591
11 3539
12 3242
13
LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning

2017 No.05 [1£­20][Abstract](3175)[PDF:2802KB ](3114)
3175
14
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](3076)[PDF:7801KB ](2340)
3076
15
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](3033)[PDF:806KB ](2523)
3033
16
GAO Xiao-jian, BA Heng-jing, YANG Ying-zi

2006Äê04ÆÚ [19£­][Abstract](3023)[PDF:1258KB ](4070)
3023
17
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](2967)[PDF:3297KB ](2072)
2967
18

2014 No.02 [6£­19][Abstract](2900)[PDF:1108KB ](2105)
2900
19 2877
20
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](2796)[PDF:1411KB ](2185)
2796
21 2777
22
XIAO Jian-zhuang, LIU Sheng, TRESSERRAS Joan

2015 No.02 [21£­26][Abstract](2737)[PDF:2259KB ](1251)
2737
23
LI Qiu-sheng, ZHOU Ya-ping, LI Jian-cheng, LI Yi

2016 No.04 [7£­16][Abstract](2732)[PDF:4377KB ](1174)
2732
24
FANG Zhi, ZHENG Hui, YANG Jian, SU Jie, HUANG Zheng-yu

2017 No.05 [59£­67][Abstract](2719)[PDF:895KB ](2791)
2719
25
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](2635)[PDF:1259KB ](1849)
2635
26
ZHU Li-hua, DAI Jun, BAI Guo-liang, ZHANG Feng-jian

2014 No.03 [52£­57][Abstract](2629)[PDF:2265KB ](1720)
2629
27
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](2603)[PDF:1562KB ](1930)
2603
28
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](2595)[PDF:3055KB ](1660)
2595
29
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](2588)[PDF:1909KB ](2107)
2588
30
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](2583)[PDF:1004KB ](1708)
2583
31
YAN Yong-dong, YAO Chang-jian, LIU Rong-gui, LU Chun-hua

2015 No.04 [21£­30][Abstract](2555)[PDF:1351KB ](1343)
2555
32 2455
33

2013 No.01 [83£­91][Abstract](2455)[PDF:7288KB ](2669)
2455
34
REN Wei, GAI Yi-ting, WANG Jin

2014 No.03 [45£­51][Abstract](2425)[PDF:2715KB ](1442)
2425
35 2411
36
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](2405)[PDF:1457KB ](1770)
2405
37
LI Guo-qiang, ZHANG Jie-hua

2018 No.02 [1£­7][Abstract](2403)[PDF:919KB ](1400)
2403
38

2014 No.02 [119£­125][Abstract](2397)[PDF:1507KB ](1614)
2397
39
ZHAO Shi-liang, HAN Wan-shui, LU Yong-fei, LIU Xiang-ru, ª¤YAN Li, WANG Xiang-rongª¬

2015 No.04 [73£­79][Abstract](2304)[PDF:3416KB ](1459)
2304
40
CHEN Bao-chun1,2, WEI Jian-gang1,2,3, SU Jia-zhan1,2, HUANG Wei1,2, CHEN Yi-cong1,2, HUANG Qing-wei1,2, CHEN Zhao-hui1,2

2019 No.02 [10£­20][Abstract](2291)[PDF:2332KB ](657)
2291
41
FANG Hai, HAN Juan, LIU Wei-qing, ZHU Lu

2014 No.03 [58£­63][Abstract](2274)[PDF:1432KB ](1864)
2274
42 2264
43
LI Shu-jin, GUO Kai, KONG Fan, WU Jian-fengª¤

2015 No.03 [13£­20][Abstract](2264)[PDF:5337KB ](1317)
2264
44
YAN Qiao-ling, CHEN Bao-chun, XUE Jian-yang

2016 No.06 [98£­105][Abstract](2254)[PDF:987KB ](1047)
2254
45
LIN Feng, LI Yan-xiang, DONG Yu

2015 No.06 [43£­49][Abstract](2250)[PDF:1542KB ](1268)
2250
46

2014 No.01 [16£­35][Abstract](2231)[PDF:662KB ](1965)
2231
47

2014 No.02 [126£­137][Abstract](2221)[PDF:4584KB ](1457)
2221
48

2014 No.01 [1£­15][Abstract](2205)[PDF:620KB ](1951)
2205
49
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](2181)[PDF:1615KB ](2659)
2181
50
LI Guo-qiang, ZHANG Jie-hua, JIANG Yun-han, CHEN Chen, ZHANG Long, XU Yan-bin

2018 No.01 [9£­16][Abstract](2121)[PDF:1285KB ](886)
2121