Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](4924)[PDF:1273KB ](4093)
4924
2
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](3874)[PDF:4174KB ](2355)
3874
3
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](3819)[PDF:1688KB ](2834)
3819
4
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](3408)[PDF:904KB ](2344)
3408
5
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](3008)[PDF:1304KB ](3032)
3008
6
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](2763)[PDF:3170KB ](1651)
2763
7

2014 No.02 [105£­111][Abstract](2638)[PDF:1730KB ](1373)
2638
8 2274
9
LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning

2017 No.05 [1£­20][Abstract](2091)[PDF:2802KB ](2253)
2091
10
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](2026)[PDF:3297KB ](1452)
2026
11 2024
12
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](2013)[PDF:7801KB ](1643)
2013
13
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying

2018 No.02 [16£­22][Abstract](2010)[PDF:885KB ](1138)
2010
14
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](1992)[PDF:951KB ](1904)
1992
15

2014 No.02 [6£­19][Abstract](1899)[PDF:1108KB ](1507)
1899
16
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib

2018 No.01 [1£­8][Abstract](1895)[PDF:860KB ](1288)
1895
17
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](1834)[PDF:1411KB ](1459)
1834
18

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1809)[PDF:7288KB ](1810)
1809
19
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](1728)[PDF:1909KB ](1509)
1728
20
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](1695)[PDF:1259KB ](1257)
1695
21
ZHU Li-hua, DAI Jun, BAI Guo-liang, ZHANG Feng-jian

2014 No.03 [52£­57][Abstract](1692)[PDF:2265KB ](1109)
1692
22

2014 No.02 [119£­125][Abstract](1649)[PDF:1507KB ](1179)
1649
23
YAN Yong-dong, YAO Chang-jian, LIU Rong-gui, LU Chun-hua

2015 No.04 [21£­30][Abstract](1632)[PDF:1351KB ](986)
1632
24 1578
25 1573
26
ZHAO Shi-liang, HAN Wan-shui, LU Yong-fei, LIU Xiang-ru, ª¤YAN Li, WANG Xiang-rongª¬

2015 No.04 [73£­79][Abstract](1559)[PDF:3416KB ](1062)
1559
27 1549
28
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](1545)[PDF:3055KB ](1141)
1545
29
REN Wei, GAI Yi-ting, WANG Jin

2014 No.03 [45£­51][Abstract](1540)[PDF:2715KB ](983)
1540
30
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](1538)[PDF:1562KB ](1383)
1538
31
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](1530)[PDF:1004KB ](1162)
1530
32
YAN Qiao-ling, CHEN Bao-chun, XUE Jian-yang

2016 No.06 [98£­105][Abstract](1499)[PDF:987KB ](642)
1499
33
FANG Hai, HAN Juan, LIU Wei-qing, ZHU Lu

2014 No.03 [58£­63][Abstract](1490)[PDF:1432KB ](1329)
1490
34 1480
35
LI Guo-qiang, ZHANG Jie-hua

2018 No.02 [1£­7][Abstract](1467)[PDF:919KB ](929)
1467
36
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](1462)[PDF:1419KB ](1226)
1462
37
FANG Zhi, ZHENG Hui, YANG Jian, SU Jie, HUANG Zheng-yu

2017 No.05 [59£­67][Abstract](1427)[PDF:895KB ](1591)
1427
38
XIAO Jian-zhuang, LIU Sheng, TRESSERRAS Joan

2015 No.02 [21£­26][Abstract](1421)[PDF:2259KB ](732)
1421
39 1413
40
LI Qiu-sheng, ZHOU Ya-ping, LI Jian-cheng, LI Yi

2016 No.04 [7£­16][Abstract](1406)[PDF:4377KB ](745)
1406
41

2014 No.02 [126£­137][Abstract](1383)[PDF:4584KB ](984)
1383
42 1365
43

2014 No.02 [26£­31][Abstract](1356)[PDF:1780KB ](1087)
1356
44
LIN Feng, LI Yan-xiang, DONG Yu

2015 No.06 [43£­49][Abstract](1353)[PDF:1542KB ](782)
1353
45
LI Shu-jin, GUO Kai, KONG Fan, WU Jian-fengª¤

2015 No.03 [13£­20][Abstract](1352)[PDF:5337KB ](824)
1352
46

2014 No.02 [65£­70][Abstract](1342)[PDF:1450KB ](1043)
1342
47

2014 No.02 [112£­118][Abstract](1339)[PDF:1129KB ](1107)
1339
48
WU Fang-bo, XIONG Jiang-ling, LI Jun,YUE Jian-wu, ZHOU Xu-hongª¬

2015 No.03 [1£­6][Abstract](1330)[PDF:1303KB ](1092)
1330
49
YAO Yu-fei, SHI Yan-chao, LI Zhong-xian

2015 No.01 [64£­72][Abstract](1320)[PDF:7526KB ](1366)
1320
50

2014 No.02 [84£­99][Abstract](1318)[PDF:1873KB ](1099)
1318