Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](6866)[PDF:1273KB ](5152)
6866
2
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](5660)[PDF:4174KB ](3155)
5660
3
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](5485)[PDF:1688KB ](3638)
5485
4
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](5104)[PDF:904KB ](3159)
5104
5
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](4694)[PDF:1304KB ](3918)
4694
6
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying

2018 No.02 [16£­22][Abstract](3971)[PDF:1012KB ](2520)
3971
7
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib

2018 No.01 [1£­8][Abstract](3727)[PDF:860KB ](2651)
3727
8
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](3492)[PDF:3170KB ](1947)
3492
9
XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao

2019 No.01 [1£­12][Abstract](3317)[PDF:1209KB ](2267)
3317
10

2014 No.02 [105£­111][Abstract](3188)[PDF:1730KB ](1717)
3188
11 2981
12 2740
13
LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning

2017 No.05 [1£­20][Abstract](2625)[PDF:2802KB ](2745)
2625
14
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](2562)[PDF:7801KB ](2003)
2562
15
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](2481)[PDF:806KB ](2198)
2481
16
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](2480)[PDF:3297KB ](1758)
2480
17 2424
18

2014 No.02 [6£­19][Abstract](2407)[PDF:1108KB ](1798)
2407
19 2350
20
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](2304)[PDF:1411KB ](1858)
2304
21
XIAO Jian-zhuang, LIU Sheng, TRESSERRAS Joan

2015 No.02 [21£­26][Abstract](2293)[PDF:2259KB ](973)
2293
22
LI Qiu-sheng, ZHOU Ya-ping, LI Jian-cheng, LI Yi

2016 No.04 [7£­16][Abstract](2237)[PDF:4377KB ](969)
2237
23
ZHU Li-hua, DAI Jun, BAI Guo-liang, ZHANG Feng-jian

2014 No.03 [52£­57][Abstract](2182)[PDF:2265KB ](1317)
2182
24
GAO Xiao-jian, BA Heng-jing, YANG Ying-zi

2006Äê04ÆÚ [19£­][Abstract](2172)[PDF:1258KB ](3644)
2172
25
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](2143)[PDF:1909KB ](1813)
2143
26
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](2127)[PDF:1259KB ](1517)
2127
27
YAN Yong-dong, YAO Chang-jian, LIU Rong-gui, LU Chun-hua

2015 No.04 [21£­30][Abstract](2126)[PDF:1351KB ](1178)
2126
28
FANG Zhi, ZHENG Hui, YANG Jian, SU Jie, HUANG Zheng-yu

2017 No.05 [59£­67][Abstract](2120)[PDF:895KB ](2158)
2120
29

2013 No.01 [83£­91][Abstract](2105)[PDF:7288KB ](2263)
2105
30
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](2065)[PDF:1562KB ](1652)
2065
31
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](2061)[PDF:3055KB ](1422)
2061
32
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](2051)[PDF:1004KB ](1435)
2051
33

2014 No.02 [119£­125][Abstract](2031)[PDF:1507KB ](1398)
2031
34
REN Wei, GAI Yi-ting, WANG Jin

2014 No.03 [45£­51][Abstract](2013)[PDF:2715KB ](1219)
2013
35 1971
36
LI Guo-qiang, ZHANG Jie-hua

2018 No.02 [1£­7][Abstract](1965)[PDF:919KB ](1178)
1965
37
ZHAO Shi-liang, HAN Wan-shui, LU Yong-fei, LIU Xiang-ru, ª¤YAN Li, WANG Xiang-rongª¬

2015 No.04 [73£­79][Abstract](1956)[PDF:3416KB ](1275)
1956
38 1930
39
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](1926)[PDF:1457KB ](1498)
1926
40
YAN Qiao-ling, CHEN Bao-chun, XUE Jian-yang

2016 No.06 [98£­105][Abstract](1862)[PDF:987KB ](863)
1862
41 1857
42
FANG Hai, HAN Juan, LIU Wei-qing, ZHU Lu

2014 No.03 [58£­63][Abstract](1848)[PDF:1432KB ](1607)
1848
43

2014 No.02 [126£­137][Abstract](1821)[PDF:4584KB ](1225)
1821
44
LI Shu-jin, GUO Kai, KONG Fan, WU Jian-fengª¤

2015 No.03 [13£­20][Abstract](1820)[PDF:5337KB ](1049)
1820
45
LIN Feng, LI Yan-xiang, DONG Yu

2015 No.06 [43£­49][Abstract](1809)[PDF:1542KB ](1016)
1809
46
REN Zhi-gang, LIU Chuang, WANG Dan-dan, WEI Wei

2019 No.05 [39£­51][Abstract](1795)[PDF:2319KB ](1089)
1795
47

2014 No.01 [16£­35][Abstract](1757)[PDF:662KB ](1660)
1757
48
CHEN Kai-sheng

2019 No.05 [52£­61][Abstract](1733)[PDF:1696KB ](1109)
1733
49

2014 No.01 [1£­15][Abstract](1729)[PDF:620KB ](1626)
1729
50 1727