Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](1854)[PDF:1273KB ](1952)
1854
2
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](1773)[PDF:4174KB ](1332)
1773
3
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](1731)[PDF:3170KB ](1015)
1731
4
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](1553)[PDF:1688KB ](1788)
1553
5 1367
6

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1331)[PDF:7288KB ](716)
1331
7
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](1204)[PDF:904KB ](1167)
1204
8
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1078)[PDF:3297KB ](834)
1078
9

2014 No.02 [6£­19][Abstract](906)[PDF:1108KB ](882)
906
10

2014 No.02 [105£­111][Abstract](866)[PDF:1730KB ](750)
866
11
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](838)[PDF:1411KB ](870)
838
12
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](830)[PDF:1909KB ](805)
830
13

2014 No.02 [1£­5][Abstract](789)[PDF:434KB ](711)
789
14
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](780)[PDF:951KB ](925)
780
15
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](780)[PDF:1562KB ](661)
780
16
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](779)[PDF:1304KB ](950)
779
17
ZHU Li-hua, DAI Jun, BAI Guo-liang, ZHANG Feng-jian

2014 No.03 [52£­57][Abstract](733)[PDF:2265KB ](511)
733
18 721
19
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](719)[PDF:1004KB ](616)
719
20

2014 No.02 [119£­125][Abstract](699)[PDF:1507KB ](679)
699
21

2014 No.01 [76£­82][Abstract](686)[PDF:1355KB ](843)
686
22
QU Wen-jun, DONG Lang, ZHU Pengª¤

2015 No.03 [7£­12][Abstract](681)[PDF:952KB ](484)
681
23

2014 No.01 [1£­15][Abstract](675)[PDF:620KB ](760)
675
24 670
25
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](666)[PDF:1419KB ](650)
666
26 665
27

2014 No.02 [112£­118][Abstract](656)[PDF:1129KB ](637)
656
28
REN Wei, GAI Yi-ting, WANG Jin

2014 No.03 [45£­51][Abstract](654)[PDF:2715KB ](454)
654
29 652
30
ZHAO Shi-liang, HAN Wan-shui, LU Yong-fei, LIU Xiang-ru, ª¤YAN Li, WANG Xiang-rongª¬

2015 No.04 [73£­79][Abstract](646)[PDF:3416KB ](444)
646
31 644
32 641
33

2014 No.01 [16£­35][Abstract](638)[PDF:662KB ](808)
638
34

2014 No.02 [84£­99][Abstract](635)[PDF:1873KB ](625)
635
35

2014 No.02 [78£­83][Abstract](632)[PDF:1589KB ](591)
632
36 627
37

2014 No.02 [26£­31][Abstract](627)[PDF:1780KB ](640)
627
38
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](623)[PDF:3055KB ](595)
623
39

2014 No.02 [126£­137][Abstract](621)[PDF:4584KB ](532)
621
40

2014 No.02 [138£­142][Abstract](613)[PDF:929KB ](672)
613
41
NIE Wei, DONG Liang, ZHANG Lu, JIANG Yuan-bo, LEI Zhuo

2014 No.03 [137£­142][Abstract](608)[PDF:1920KB ](606)
608
42
WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye

2014 No.03 [105£­111][Abstract](593)[PDF:976KB ](619)
593
43

2014 No.02 [51£­56][Abstract](591)[PDF:1079KB ](579)
591
44

2014 No.02 [71£­77][Abstract](590)[PDF:2778KB ](530)
590
45 588
46
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79£­84][Abstract](586)[PDF:1404KB ](731)
586
47

2014 No.02 [20£­25][Abstract](584)[PDF:3776KB ](633)
584
48
WU Fang-bo, XIONG Jiang-ling, LI Jun,YUE Jian-wu, ZHOU Xu-hongª¬

2015 No.03 [1£­6][Abstract](581)[PDF:1303KB ](457)
581
49

2014 No.02 [32£­36][Abstract](579)[PDF:1397KB ](639)
579
50

2014 No.02 [65£­70][Abstract](578)[PDF:1450KB ](642)
578