Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](3215)[PDF:1273KB ](2865)
3215
2
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](2492)[PDF:4174KB ](1677)
2492
3
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](2347)[PDF:1688KB ](2206)
2347
4
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](2168)[PDF:3170KB ](1251)
2168
5
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](2004)[PDF:904KB ](1609)
2004
6 1747
7
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](1589)[PDF:1304KB ](1965)
1589
8

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1533)[PDF:7288KB ](961)
1533
9
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1395)[PDF:3297KB ](1056)
1395
10
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](1393)[PDF:951KB ](1560)
1393
11

2014 No.02 [6£­19][Abstract](1379)[PDF:1108KB ](1159)
1379
12
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](1227)[PDF:7801KB ](1040)
1227
13
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](1196)[PDF:1909KB ](1034)
1196
14
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](1170)[PDF:1259KB ](930)
1170
15
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](1166)[PDF:1411KB ](1089)
1166
16
ZHU Li-hua, DAI Jun, BAI Guo-liang, ZHANG Feng-jian

2014 No.03 [52£­57][Abstract](1161)[PDF:2265KB ](716)
1161
17

2014 No.02 [105£­111][Abstract](1145)[PDF:1730KB ](942)
1145
18 1109
19
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](1106)[PDF:1562KB ](887)
1106
20
YAN Yong-dong, YAO Chang-jian, LIU Rong-gui, LU Chun-hua

2015 No.04 [21£­30][Abstract](1086)[PDF:1351KB ](671)
1086
21
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](1062)[PDF:1004KB ](853)
1062
22
YAN Qiao-ling, CHEN Bao-chun, XUE Jian-yang

2016 No.06 [98£­105][Abstract](1051)[PDF:987KB ](332)
1051
23
REN Wei, GAI Yi-ting, WANG Jin

2014 No.03 [45£­51][Abstract](1027)[PDF:2715KB ](647)
1027
24

2014 No.02 [119£­125][Abstract](1020)[PDF:1507KB ](832)
1020
25 1006
26
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](1003)[PDF:1419KB ](859)
1003
27
ZHAO Shi-liang, HAN Wan-shui, LU Yong-fei, LIU Xiang-ru, ª¤YAN Li, WANG Xiang-rongª¬

2015 No.04 [73£­79][Abstract](999)[PDF:3416KB ](687)
999
28 983
29
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](977)[PDF:3055KB ](794)
977
30 948
31
LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning

2017 No.05 [1£­20][Abstract](932)[PDF:2802KB ](778)
932
32 930
33

2014 No.02 [126£­137][Abstract](926)[PDF:4584KB ](697)
926
34 924
35

2014 No.02 [65£­70][Abstract](921)[PDF:1450KB ](775)
921
36

2014 No.01 [16£­35][Abstract](912)[PDF:662KB ](1036)
912
37 909
38
XIAO Jian-zhuang, ZHENG Shi-tong, WANG Jing

2015 No.01 [21£­26][Abstract](907)[PDF:1667KB ](622)
907
39

2014 No.01 [1£­15][Abstract](907)[PDF:620KB ](1007)
907
40 906
41 905
42

2014 No.02 [112£­118][Abstract](901)[PDF:1129KB ](795)
901
43

2014 No.02 [1£­5][Abstract](895)[PDF:434KB ](841)
895
44

2014 No.02 [84£­99][Abstract](890)[PDF:1873KB ](774)
890
45
]WANG She-liang, LU Yuan-long, FAN Yu-jiang

2015 No.06 [36£­42][Abstract](888)[PDF:3271KB ](378)
888
46
WU Fang-bo, XIONG Jiang-ling, LI Jun,YUE Jian-wu, ZHOU Xu-hongª¬

2015 No.03 [1£­6][Abstract](878)[PDF:1303KB ](674)
878
47
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79£­84][Abstract](876)[PDF:1404KB ](902)
876
48
GONG Jin-xin, JIANG Li-cai, ZHAO Shang-chuan, YANG Xiao-yan

2015 No.05 [8£­16][Abstract](873)[PDF:3949KB ](405)
873
49
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](865)[PDF:1615KB ](1123)
865
50

2014 No.02 [71£­77][Abstract](864)[PDF:2778KB ](713)
864