Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](2946)[PDF:1273KB ](2700)
2700
2
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](2172)[PDF:1688KB ](2130)
2130
3
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](2295)[PDF:4174KB ](1593)
1593
4
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](1779)[PDF:904KB ](1484)
1484
5
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](1393)[PDF:1304KB ](1464)
1464
6
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](1253)[PDF:951KB ](1359)
1359
7 1209
8
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](2078)[PDF:3170KB ](1190)
1190
9

2014 No.02 [6£­19][Abstract](1266)[PDF:1108KB ](1087)
1087
10
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](766)[PDF:1615KB ](1041)
1041
11
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](1049)[PDF:1411KB ](1014)
1014
12
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1296)[PDF:3297KB ](984)
984
13

2014 No.01 [76£­82][Abstract](797)[PDF:1355KB ](977)
977
14
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](1065)[PDF:1909KB ](964)
964
15

2014 No.01 [16£­35][Abstract](817)[PDF:662KB ](960)
960
16 946
17

2014 No.01 [1£­15][Abstract](844)[PDF:620KB ](918)
918
18 912
19

2014 No.02 [105£­111][Abstract](1040)[PDF:1730KB ](888)
888
20
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](1050)[PDF:7801KB ](881)
881
21

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1467)[PDF:7288KB ](880)
880
22
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](1053)[PDF:1259KB ](864)
864
23
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79£­84][Abstract](761)[PDF:1404KB ](850)
850
24

2014 No.01 [50£­55][Abstract](586)[PDF:1834KB ](848)
848
25
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](1004)[PDF:1562KB ](826)
826
26
SONG Bo, LI Kai-wen, HUANG Shuai

2013 No.04 [41£­48][Abstract](572)[PDF:1855KB ](811)
811
27
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](896)[PDF:1419KB ](807)
807
28

2014 No.02 [1£­5][Abstract](874)[PDF:434KB ](805)
805
29 804
30
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](971)[PDF:1004KB ](793)
793
31

2014 No.02 [20£­25][Abstract](684)[PDF:3776KB ](789)
789
32 788
33 786
34

2014 No.02 [119£­125][Abstract](902)[PDF:1507KB ](785)
785
35

2014 No.02 [138£­142][Abstract](774)[PDF:929KB ](780)
780
36 779
37

2014 No.02 [26£­31][Abstract](778)[PDF:1780KB ](774)
774
38

2014 No.01 [44£­49][Abstract](566)[PDF:770KB ](759)
759
39

2014 No.02 [32£­36][Abstract](758)[PDF:1397KB ](743)
743
40
WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye

2014 No.03 [105£­111][Abstract](742)[PDF:976KB ](741)
741
41

2014 No.02 [65£­70][Abstract](797)[PDF:1450KB ](740)
740
42

2014 No.02 [112£­118][Abstract](815)[PDF:1129KB ](737)
737
43
NIE Wei, DONG Liang, ZHANG Lu, JIANG Yuan-bo, LEI Zhuo

2014 No.03 [137£­142][Abstract](733)[PDF:1920KB ](733)
733
44

2014 No.01 [120£­129][Abstract](504)[PDF:545KB ](732)
732
45
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](840)[PDF:3055KB ](728)
728
46 728
47 723
48

2014 No.02 [84£­99][Abstract](811)[PDF:1873KB ](716)
716
49

2014 No.02 [45£­50][Abstract](527)[PDF:1496KB ](715)
715
50

2014 No.01 [104£­110][Abstract](560)[PDF:601KB ](707)
707