Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](2746)[PDF:1273KB ](2557)
2557
2
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](1993)[PDF:1688KB ](2043)
2043
3
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](2102)[PDF:4174KB ](1508)
1508
4
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](1581)[PDF:904KB ](1382)
1382
5
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](1191)[PDF:1304KB ](1298)
1298
6
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](1094)[PDF:951KB ](1291)
1291
7
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](2002)[PDF:3170KB ](1124)
1124
8 1098
9

2014 No.02 [6£­19][Abstract](1183)[PDF:1108KB ](1026)
1026
10
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](695)[PDF:1615KB ](966)
966
11
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](939)[PDF:1411KB ](948)
948
12

2014 No.01 [76£­82][Abstract](741)[PDF:1355KB ](921)
921
13
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1192)[PDF:3297KB ](911)
911
14
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](965)[PDF:1909KB ](892)
892
15

2014 No.01 [16£­35][Abstract](735)[PDF:662KB ](890)
890
16 856
17

2014 No.01 [1£­15][Abstract](763)[PDF:620KB ](846)
846
18 840
19

2014 No.02 [105£­111][Abstract](951)[PDF:1730KB ](819)
819
20 814
21

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1396)[PDF:7288KB ](805)
805
22

2014 No.01 [50£­55][Abstract](542)[PDF:1834KB ](788)
788
23
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79£­84][Abstract](680)[PDF:1404KB ](783)
783
24

2014 No.02 [1£­5][Abstract](844)[PDF:434KB ](763)
763
25
SONG Bo, LI Kai-wen, HUANG Shuai

2013 No.04 [41£­48][Abstract](493)[PDF:1855KB ](751)
751
26
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](903)[PDF:1562KB ](750)
750
27
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](870)[PDF:7801KB ](744)
744
28

2014 No.02 [119£­125][Abstract](806)[PDF:1507KB ](742)
742
29 736
30
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](799)[PDF:1419KB ](734)
734
31

2014 No.02 [138£­142][Abstract](696)[PDF:929KB ](731)
731
32
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](877)[PDF:1004KB ](730)
730
33 725
34

2014 No.02 [26£­31][Abstract](711)[PDF:1780KB ](725)
725
35 716
36 715
37

2014 No.02 [20£­25][Abstract](639)[PDF:3776KB ](713)
713
38

2014 No.01 [44£­49][Abstract](529)[PDF:770KB ](710)
710
39

2014 No.02 [65£­70][Abstract](698)[PDF:1450KB ](697)
697
40

2014 No.02 [32£­36][Abstract](693)[PDF:1397KB ](692)
692
41

2014 No.02 [112£­118][Abstract](737)[PDF:1129KB ](690)
690
42

2014 No.01 [120£­129][Abstract](465)[PDF:545KB ](684)
684
43
WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye

2014 No.03 [105£­111][Abstract](688)[PDF:976KB ](681)
681
44

2014 No.02 [84£­99][Abstract](729)[PDF:1873KB ](673)
673
45
NIE Wei, DONG Liang, ZHANG Lu, JIANG Yuan-bo, LEI Zhuo

2014 No.03 [137£­142][Abstract](673)[PDF:1920KB ](672)
672
46 672
47
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](733)[PDF:3055KB ](664)
664
48 663
49

2014 No.02 [45£­50][Abstract](484)[PDF:1496KB ](662)
662
50

2014 No.01 [104£­110][Abstract](526)[PDF:601KB ](654)
654