Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
CHEN Bao-chun, JI Tao, HUANG Qing-wei, WU Huai-zhong, DING Qing-jun, CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1-24][Abstract](4924)[PDF:1273KB ](4093)
4093
2
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1-6][Abstract](3008)[PDF:1304KB ](3032)
3032
3
GAO Xiao-jian, BA Heng-jing, YANG Ying-zi

2006年04期 [19-][Abstract](593)[PDF:1258KB ](2839)
2839
4
WU Fang-bo, LI Jun,DENG Li-bin, YUE Jian-wu, ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1-6][Abstract](3819)[PDF:1688KB ](2834)
2834
5
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1-20][Abstract](3874)[PDF:4174KB ](2355)
2355
6
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8-14][Abstract](3408)[PDF:904KB ](2343)
2343
7
LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning

2017 No.05 [1-20][Abstract](2091)[PDF:2802KB ](2253)
2253
8 2034
9
DING Fa-xing,FANG Chang-jing,GONG Yong-zhi,YU Zhi-wu,HU Li-na

2014 No.04 [16-22][Abstract](1992)[PDF:951KB ](1904)
1904
10
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46-51][Abstract](1275)[PDF:1615KB ](1875)
1875
11

2013 No.01 [83-91][Abstract](1809)[PDF:7288KB ](1810)
1810
12

2014 No.02 [20-25][Abstract](950)[PDF:3776KB ](1710)
1710
13 1651
14
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1-8][Abstract](2013)[PDF:7801KB ](1643)
1643
15
FANG Zhi, ZHENG Hui, YANG Jian, SU Jie, HUANG Zheng-yu

2017 No.05 [59-67][Abstract](1427)[PDF:895KB ](1591)
1591
16 1576
17
LIU Xin-hua, LI Jia-wu, ZHOU Qin, HUANG Sen-hua

2014 No.03 [124-131][Abstract](1728)[PDF:1909KB ](1509)
1509
18

2014 No.02 [6-19][Abstract](1899)[PDF:1108KB ](1507)
1507
19

2014 No.01 [76-82][Abstract](1107)[PDF:1355KB ](1476)
1476
20
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1-7][Abstract](1834)[PDF:1411KB ](1459)
1459
21
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110-124][Abstract](2026)[PDF:3297KB ](1452)
1452
22 1413
23
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85-89][Abstract](1538)[PDF:1562KB ](1383)
1383
24

2014 No.01 [16-35][Abstract](1304)[PDF:662KB ](1375)
1375
25

2014 No.02 [105-111][Abstract](2638)[PDF:1730KB ](1373)
1373
26
YAO Yu-fei, SHI Yan-chao, LI Zhong-xian

2015 No.01 [64-72][Abstract](1320)[PDF:7526KB ](1366)
1366
27 1358
28 1329
29

2014 No.01 [1-15][Abstract](1309)[PDF:620KB ](1329)
1329
30

2014 No.01 [44-49][Abstract](882)[PDF:770KB ](1311)
1311
31 1311
32
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib

2018 No.01 [1-8][Abstract](1895)[PDF:860KB ](1288)
1288
33
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79-84][Abstract](1277)[PDF:1404KB ](1285)
1285
34
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38-45][Abstract](1695)[PDF:1259KB ](1257)
1257
35
QU Wen-jun, FANG Jin, ZHOU Guo-quan

2011年01期 [6-10][Abstract](919)[PDF:973KB ](1255)
1255
36
LAI Xiu-ying, CHEN Bao-chun

2013 No.03 [120-126][Abstract](825)[PDF:979KB ](1251)
1251
37 1231
38
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103-109][Abstract](1462)[PDF:1419KB ](1226)
1226
39

2014 No.01 [50-55][Abstract](876)[PDF:1834KB ](1211)
1211
40
SONG Bo, LI Kai-wen, HUANG Shuai

2013 No.04 [41-48][Abstract](1082)[PDF:1855KB ](1210)
1210
41 1206
42 1199
43

2014 No.02 [119-125][Abstract](1649)[PDF:1507KB ](1179)
1179
44
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118-123][Abstract](1530)[PDF:1004KB ](1162)
1162
45 1150
46
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125-134][Abstract](1545)[PDF:3055KB ](1141)
1141
47
WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye

2014 No.03 [105-111][Abstract](1121)[PDF:976KB ](1139)
1139
48
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying

2018 No.02 [16-22][Abstract](2010)[PDF:885KB ](1138)
1138
49 1124
50

2014 No.02 [32-36][Abstract](1232)[PDF:1397KB ](1114)
1114