Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](3910)[PDF:1273KB ](3607)
3607
2
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](2090)[PDF:1304KB ](2450)
2450
3
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](2746)[PDF:1688KB ](2392)
2392
4
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](2501)[PDF:904KB ](1920)
1920
5
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](2983)[PDF:4174KB ](1912)
1912
6
LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning

2017 No.05 [1£­20][Abstract](1293)[PDF:2802KB ](1762)
1762
7
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](1720)[PDF:951KB ](1739)
1739
8 1655
9
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](1074)[PDF:1615KB ](1566)
1566
10
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](2372)[PDF:3170KB ](1429)
1429
11
GAO Xiao-jian, BA Heng-jing, YANG Ying-zi

2006Äê04ÆÚ [19£­][Abstract](203)[PDF:1258KB ](1413)
1413
12

2014 No.02 [6£­19][Abstract](1647)[PDF:1108KB ](1331)
1331
13
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](1623)[PDF:7801KB ](1325)
1325
14 1322
15

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1687)[PDF:7288KB ](1315)
1315
16
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](1535)[PDF:1411KB ](1291)
1291
17

2014 No.01 [76£­82][Abstract](959)[PDF:1355KB ](1288)
1288
18
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1705)[PDF:3297KB ](1270)
1270
19

2014 No.02 [20£­25][Abstract](823)[PDF:3776KB ](1265)
1265
20
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](1488)[PDF:1909KB ](1261)
1261
21

2014 No.01 [16£­35][Abstract](1089)[PDF:662KB ](1195)
1195
22
FANG Zhi, ZHENG Hui, YANG Jian, SU Jie, HUANG Zheng-yu

2017 No.05 [59£­67][Abstract](1017)[PDF:895KB ](1173)
1173
23

2014 No.01 [1£­15][Abstract](1062)[PDF:620KB ](1170)
1170
24

2014 No.02 [105£­111][Abstract](1798)[PDF:1730KB ](1157)
1157
25
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](1317)[PDF:1562KB ](1145)
1145
26 1143
27
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79£­84][Abstract](1070)[PDF:1404KB ](1124)
1124
28

2014 No.01 [44£­49][Abstract](737)[PDF:770KB ](1114)
1114
29
FANG Hai, HAN Juan, LIU Wei-qing, ZHU Lu

2014 No.03 [58£­63][Abstract](1134)[PDF:1432KB ](1113)
1113
30
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](1449)[PDF:1259KB ](1110)
1110
31 1065
32

2014 No.01 [50£­55][Abstract](737)[PDF:1834KB ](1049)
1049
33

2014 No.02 [119£­125][Abstract](1328)[PDF:1507KB ](1042)
1042
34
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](1228)[PDF:1419KB ](1041)
1041
35 1032
36
SONG Bo, LI Kai-wen, HUANG Shuai

2013 No.04 [41£­48][Abstract](871)[PDF:1855KB ](1032)
1032
37 1021
38
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](1274)[PDF:1004KB ](1019)
1019
39 1013
40
WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye

2014 No.03 [105£­111][Abstract](978)[PDF:976KB ](997)
997
41 997
42
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](1283)[PDF:3055KB ](972)
972
43

2014 No.02 [138£­142][Abstract](1073)[PDF:929KB ](970)
970
44

2014 No.02 [1£­5][Abstract](997)[PDF:434KB ](963)
963
45 957
46

2014 No.02 [112£­118][Abstract](1138)[PDF:1129KB ](954)
954
47

2014 No.02 [26£­31][Abstract](1088)[PDF:1780KB ](954)
954
48

2014 No.02 [32£­36][Abstract](1041)[PDF:1397KB ](949)
949
49

2014 No.01 [120£­129][Abstract](659)[PDF:545KB ](949)
949
50
NIE Wei, DONG Liang, ZHANG Lu, JIANG Yuan-bo, LEI Zhuo

2014 No.03 [137£­142][Abstract](973)[PDF:1920KB ](945)
945