Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](3215)[PDF:1273KB ](2865)
2865
2
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](2347)[PDF:1688KB ](2206)
2206
3
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](1589)[PDF:1304KB ](1965)
1965
4
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](2492)[PDF:4174KB ](1677)
1677
5
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](2004)[PDF:904KB ](1609)
1609
6
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](1393)[PDF:951KB ](1560)
1560
7 1341
8
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](2168)[PDF:3170KB ](1251)
1251
9

2014 No.02 [6£­19][Abstract](1379)[PDF:1108KB ](1159)
1159
10
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](866)[PDF:1615KB ](1123)
1123
11
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](1166)[PDF:1411KB ](1089)
1089
12
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1395)[PDF:3297KB ](1056)
1056
13 1055
14
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing

2016 No.03 [1£­8][Abstract](1227)[PDF:7801KB ](1040)
1040
15

2014 No.01 [16£­35][Abstract](912)[PDF:662KB ](1036)
1036
16
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](1196)[PDF:1909KB ](1034)
1034
17

2014 No.01 [76£­82][Abstract](844)[PDF:1355KB ](1027)
1027
18

2014 No.01 [1£­15][Abstract](907)[PDF:620KB ](1007)
1007
19 968
20

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1533)[PDF:7288KB ](961)
961
21

2014 No.02 [105£­111][Abstract](1145)[PDF:1730KB ](942)
942
22
BAO Wen-bo, FU Liang-hua, LU Hai-yan, XU Guang-yang

2015 No.03 [38£­45][Abstract](1170)[PDF:1259KB ](930)
930
23

2014 No.02 [20£­25][Abstract](710)[PDF:3776KB ](915)
915
24
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79£­84][Abstract](876)[PDF:1404KB ](902)
902
25

2014 No.01 [50£­55][Abstract](631)[PDF:1834KB ](895)
895
26
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](1106)[PDF:1562KB ](887)
887
27 882
28 867
29
SONG Bo, LI Kai-wen, HUANG Shuai

2013 No.04 [41£­48][Abstract](670)[PDF:1855KB ](863)
863
30
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](1003)[PDF:1419KB ](859)
859
31
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](1062)[PDF:1004KB ](853)
853
32 844
33

2014 No.02 [1£­5][Abstract](895)[PDF:434KB ](841)
841
34 833
35

2014 No.02 [119£­125][Abstract](1020)[PDF:1507KB ](832)
832
36

2014 No.02 [138£­142][Abstract](838)[PDF:929KB ](832)
832
37

2014 No.02 [26£­31][Abstract](852)[PDF:1780KB ](825)
825
38

2014 No.01 [44£­49][Abstract](608)[PDF:770KB ](815)
815
39 810
40
WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye

2014 No.03 [105£­111][Abstract](807)[PDF:976KB ](809)
809
41

2014 No.02 [112£­118][Abstract](901)[PDF:1129KB ](795)
795
42
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](977)[PDF:3055KB ](794)
794
43
NIE Wei, DONG Liang, ZHANG Lu, JIANG Yuan-bo, LEI Zhuo

2014 No.03 [137£­142][Abstract](792)[PDF:1920KB ](791)
791
44

2014 No.01 [120£­129][Abstract](533)[PDF:545KB ](791)
791
45

2014 No.02 [32£­36][Abstract](836)[PDF:1397KB ](791)
791
46
LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning

2017 No.05 [1£­20][Abstract](932)[PDF:2802KB ](778)
778
47

2014 No.02 [65£­70][Abstract](921)[PDF:1450KB ](775)
775
48

2014 No.02 [84£­99][Abstract](890)[PDF:1873KB ](774)
774
49 771
50

2014 No.02 [45£­50][Abstract](576)[PDF:1496KB ](763)
763