Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen

2014 No.03 [1£­24][Abstract](2161)[PDF:1273KB ](2172)
2172
2
WU Fang-bo£¬ LI Jun£¬DENG Li-bin£¬ YUE Jian-wu£¬ ZHOU Xu-hong

2014 No.04 [1£­6][Abstract](1616)[PDF:1688KB ](1814)
1814
3
LI Fu-min, DENG Tian-ci, WANG Jiang-hao, LUO Xiao-ya

2015 No.02 [1£­20][Abstract](1808)[PDF:4174KB ](1355)
1355
4
GAO Dan-ying, ZHANG Li-juan, LU Jing-yun, YAN Zhao-qiang

2016 No.01 [8£­14][Abstract](1270)[PDF:904KB ](1203)
1203
5
DING Fa-xing£¬FANG Chang-jing£¬GONG Yong-zhi£¬YU Zhi-wu£¬HU Li-na

2014 No.04 [16£­22][Abstract](803)[PDF:951KB ](1148)
1148
6
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, HUANG Zhi-wen, WANG Jia-xing

2016 No.04 [1£­6][Abstract](886)[PDF:1304KB ](1115)
1115
7
QU Wen-jun£¬ SONG Chao£¬ ZHU Peng£¬GUO Peng

2014 No.04 [7£­15][Abstract](1802)[PDF:3170KB ](1038)
1038
8 1027
9

2014 No.02 [6£­19][Abstract](925)[PDF:1108KB ](901)
901
10
LIU Yong-jian, JIANG Lei, ZHANG Ning

2015 No.06 [1£­7][Abstract](855)[PDF:1411KB ](885)
885
11

2014 No.01 [76£­82][Abstract](697)[PDF:1355KB ](863)
863
12
ZHANG You-hao, GUO Yan-lin, ZHU Bo-li

2014 No.04 [110£­124][Abstract](1118)[PDF:3297KB ](845)
845
13

2014 No.01 [16£­35][Abstract](657)[PDF:662KB ](823)
823
14
LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬

2014 No.03 [124£­131][Abstract](852)[PDF:1909KB ](821)
821
15
ZHAI Yue, ZHAO Jun-hai, AI Xiao-qin, DENG Zi-chen

2015 No.03 [46£­51][Abstract](510)[PDF:1615KB ](791)
791
16 790
17

2014 No.01 [1£­15][Abstract](697)[PDF:620KB ](778)
778
18

2014 No.02 [105£­111][Abstract](879)[PDF:1730KB ](763)
763
19 743
20

2014 No.01 [50£­55][Abstract](504)[PDF:1834KB ](741)
741
21

2013 No.01 [83£­91][Abstract](1343)[PDF:7288KB ](741)
741
22
JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao

2014 No.03 [79£­84][Abstract](602)[PDF:1404KB ](737)
737
23

2014 No.02 [1£­5][Abstract](808)[PDF:434KB ](722)
722
24

2014 No.02 [119£­125][Abstract](721)[PDF:1507KB ](692)
692
25
SONG Bo, LI Kai-wen, HUANG Shuai

2013 No.04 [41£­48][Abstract](407)[PDF:1855KB ](682)
682
26

2014 No.02 [138£­142][Abstract](630)[PDF:929KB ](678)
678
27 678
28
WEI Jian-gang, HUANG Lei, LI Pei-yuan, WU Qing-xiong

2014 No.04 [103£­109][Abstract](692)[PDF:1419KB ](672)
672
29
MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting

2014 No.03 [85£­89][Abstract](795)[PDF:1562KB ](671)
671
30 666
31 665
32

2014 No.01 [44£­49][Abstract](487)[PDF:770KB ](662)
662
33 656
34

2014 No.02 [26£­31][Abstract](643)[PDF:1780KB ](653)
653
35

2014 No.02 [32£­36][Abstract](593)[PDF:1397KB ](653)
653
36

2014 No.02 [65£­70][Abstract](595)[PDF:1450KB ](651)
651
37

2014 No.02 [112£­118][Abstract](674)[PDF:1129KB ](647)
647
38

2014 No.02 [20£­25][Abstract](599)[PDF:3776KB ](640)
640
39

2014 No.01 [120£­129][Abstract](428)[PDF:545KB ](640)
640
40 638
41
LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping

2014 No.03 [118£­123][Abstract](737)[PDF:1004KB ](633)
633
42

2014 No.02 [84£­99][Abstract](656)[PDF:1873KB ](632)
632
43
WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye

2014 No.03 [105£­111][Abstract](637)[PDF:976KB ](628)
628
44 628
45

2014 No.02 [45£­50][Abstract](452)[PDF:1496KB ](623)
623
46
NIE Wei, DONG Liang, ZHANG Lu, JIANG Yuan-bo, LEI Zhuo

2014 No.03 [137£­142][Abstract](621)[PDF:1920KB ](617)
617
47 612
48

2013 No.01 [55£­59][Abstract](275)[PDF:770KB ](609)
609
49
FAN Zhong, LIU Chang, WU Hui

2014 No.04 [125£­134][Abstract](647)[PDF:3055KB ](605)
605
50

2014 No.02 [90£­98][Abstract](539)[PDF:1783KB ](602)
602